Hỗ trợ trục tuyến

 

Hỗ trợ 1

Hỗ trợ 2

0903.970.964 - Chị Huế

0903.612.650 - Anh Hà

 

Thanh Toán
Tài khoản 1:
Công Ty TNHH TM Chánh Hiệp Lợi Ngân Hàng XNK (Eximbank)
số tài khoản: 200014851035633
Tài khoản 2:
Công Ty TNHH TM Chánh Hiệp Lợi Ngân Hàng Á Châu (ACB) phòng giao dịch Đa Kao Q.1
Số tài khoản: 66395239